Voor particulieren


Belastingen

Ik help u graag met de aangifte van uw inkomsten -schenk- en/of erfbelasting. Daarnaast verzorg ik voor u de aanvragen voor de diverse toeslagen.

Ontslagvergoeding

Indien u ontslag krijgt komt er heel veel op u af. U zit in een emotionele fase en moet behoorlijk veel beslissingen gaan nemen. Ik wil u graag daarbij helpen, door samen met u naar de mogelijkheden te kijken van uw ontslagvergoeding. Hierbij staan uw wensen bovenaan. Ik verkoop geen producten maar wijs u de weg naar de mogelijkheden.

Algemene Advieswerkzaamheden

U heeft een offerte ontvangen voor een nieuwe of gewijzigde hypotheek of verzekering en weet niet of dit wel voor u de juiste vorm is? Ik kijk er graag met u naar. Ook indien u denkt dat u in het bezit bent van een woekerpolis, wil ik dit graag met u bekijken. Ik verkoop zelf geen producten, maar kan samen met u naar de mogelijkheden kijken.

Administratie

Wordt uw administratie u te veel? Ik neem het graag van u over. Ook voor Persoons Gebonden Budget.

Administratie en Advies bij overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden moet er heel veel geregeld worden. Al deze zaken neem ik graag van u over. Ik regel alle administratieve zaken zoals het ordenen van uw administratie. Het afwikkelen van post en lopende zaken. Beëindigen van de verzekeringen. Informeren van instanties. Aanvraag van uitkeringen en/of aanpassen van pensioen t.b.v nabestaanden. Opzeggen van abonnementen. Beëindigen van lidmaatschappen. Het doen van aangifte erfbelasting. Contact leggen met makelaar/taxateur en/of financiële dienstverlener. Boedelverdeling. Leeg en schoon opleveren van de woning.

De Executeur

Als executeur ben ik belast met de afwikkeling van de nalatenschap. In principe is een executeur bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn. De benoeming van executeur dient altijd in een testament opgenomen te zijn. Door de complexiteit, tijdsbeslag en soms onenigheid en aansprakelijkheid is het goed om te kiezen voor een externe onafhankelijke executeur.

Bewindvoering

Soms is het voor mensen moeilijk om hun eigen belangen te behartigen. Dit kan zowel op financieel als op het persoonlijk vlak zijn. Onderbewindstellingen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De bewindvoering wordt via de kantonrechter geregeld. Als bewindvoerder zal ik het vermogen en inkomen beheren en daarbij alle voorkomende administratieve werkzaamheden verrichten.

Zaakwaarneming

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent uw eigen financiële zaken te regelen neem ik dit van u over. Bij zaakwaarneming blijft u zelf de opdrachten tekenen, maar maak ik alles voor u klaar.